allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

W Łodzi spotkali się przewodniczący ZT ze wszystkich OPP i SPPP w Polsce

spotk zt 2017 ikoUniwersytet Łódzki przez dwa dni gościł przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów ze wszystkich polskich oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Wspólnie z Zespołem Zarządu Głównego NSZZ P ds. OPP, SPPP i SAT związkowcy zastanawiali się nad poprawą stabilizacji kadrowej w swoich jednostkach i nad problemami, jakie występują w trakcie zabezpieczania imprez masowych a także różnego rodzaju manifestacji i zgromadzeń.

Zarówno tych młodych, jak bardziej doświadczonych policjantów zatrzymać w oddziałach prewencji można tylko w jeden sposób – poprzez odpowiednią gratyfikację finansową, trwale związaną z tą jakże niebezpieczną służbą. Związkowcy obrali więc tylko jeden cel i ustalili sposób jego osiągnięcia. Funkcjonariusze OPP i SPPP powinni otrzymać dodatek specjalny, taki sam do jakiego uprawnieni są policjanci BSW, CBŚP i SAT. Uzasadnieniem wynikającym wprost z ustawy o Policji jest szczególny charakter zadań realizowanych przez oddziały prewencji i związane z tym ryzyko.

Związkowcy zauważyli, że rozwiązania które oni zaproponowali, by zatrzymać policjantów w inny sposób niż poprzez blokowanie przeniesienia służbowego, funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej. Wśród przykładów omówiono francuskie CRS-y (Compagnies Républicaines de Sécurité) i czeskie SPJ-y (Speciální Pořádková Jednotka). W dyskusji nie zapomniano o nieetatowych pododdziałach prewencji Policji, które wspierają oddziały prewencji przy realizacji najważniejszych zadań. Policjanci NPPP powinni mieć z tego tytułu zwiększone dodatki służbowe bądź funkcyjne. W niektórych garnizonach takie rozwiązania funkcjonują od dawna. Należałoby więc tylko to ujednolicić i sprawdzić, czy stosowania gratyfikacja znajduje się na odpowiednim poziomie.

Termin kolejnego spotkania związkowcy uzależnili o realizacji przyjętego postulatu i umówili się, że odbędzie się ono na Śląsku.

Sławomir Koniuszy