allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

Uchwały, Stanowiska

Stanowisko w sprawie przesuwania etatów do komórek organizacyjnych ruchu drogowego oraz do walki z przestępczością zorganizowaną

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Iławie w dniu 25.02.2013 r. zapoznał się z pismami przesłanymi przez KWP w Olsztynie Wydział Kadr i Szkolenia oraz Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą  KWP w Olsztynie dotyczącymi zwiększenia etatowego Wydziałów Ruchu Drogowego i Wydziałów/Zespołów Do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Pisma te dotyczą całości  Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego

Czytaj więcej...