allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

Zdaniem prawnika

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przysługuje funkcjonariuszowi niezależnie od wielkości powierzchni mieszkalnej nabytej nieruchomości

logo adwokatura whitepolicjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej art. 88 u.o.p), w przypadku, gdy policjant nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, przysługuje mu pomoc finansowa na uzyskanie takiego lokalu (art. 94 ust. 1 u.o.p.).

Czytaj więcej...

Prawniczy impresjonizm

temida ikoIlu prawników tyle opinii. Tłumaczenie języka prawnego, języka tekstów prawnych na język prawniczy, wydawałoby się, bardziej zrozumiały dla zwykłego Kowalskiego, to sztuka wyjątkowo trudna, wymagająca dobrego „warsztatu”, ale przede wszystkim rzetelności.

Czytaj więcej...

Wynajem mieszkania nie wymaga zgody na podjęcie zajęcia zarobkowego

wwWśród prawników kwestia ta wydaje się dość oczywista, chociaż trafiają się też i wyjątki. Dość osobliwy pogląd w tej sprawie zaprezentował radca prawny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie stwierdzając, że ograniczeniu wynikającemu z art. 62 ust. 1 ustawy o Policji podlega również sytuacja, w której policjant posiadający własny dom lub mieszkanie zamierza go wynająć. Problem pozostałby czysto akademicki, gdyby nie fakt, że kontrowersyjna opinia zyskała przymiot normy obowiązującej w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Czytaj więcej...

Rzeczpospolita: Policjant nie musi spieszyć się z wnioskiem o zwrotu kosztów dojazdu

rzeczpospolita logoNie ma podstaw, by narzucić policjantowi terminu, do wystąpienia z żądaniem zwrotu kosztów dojazdu, do miejsca pełnienia służby - stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Zwrot się należy, ale...

Czytaj więcej...

Czas służby policjantów – zmiany

policja nr 11Z dniem 9 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów', zwanego dalej "rozporządzeniem" .

Czytaj więcej...

Jak podwyższyć emeryturę o 0,5% za każdy rok służby pełnionej w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.

wwW związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. policjanci ubiegający się o podwyższenie emerytury nie będą musieli wykazywać okresów służby w warunkach „bezpośrednio" zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albowiem Trybunał Konstytucyjny uznał, że taki obowiązek nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów jest niezgodny z konstytucją i ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym. Wystarczającym będzie wykazanie pełnienia służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu. Organy Policji zobowiązane do wydawania zaświadczeń o okresach służby pełnionej w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury nie będą mogły się kierować kryterium „bezpośredniości”.

Czytaj więcej...

Ochrona Policjanta przed zmianą warunków pracy w świetle ustawy o związkach zawodowych.

AdwokaturaUstawa o Policji statuuje prawo policjantów do zrzeszenia się w związku zawodowym policjantów i nakazuje w tym względzie odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o związkach zawodowych (art. 62 ustawy z dnia 6.0.4.1990 r. o Policji, Dz.U. 2001 nr 287 poz. 1687). Prawodawca zastrzegł jedynie, że w Policji może działać tylko jeden związek zawodowy i związek ten nie ma prawa do strajku. W myśl art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 854) przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio do praw związkowych m.in. funkcjonariuszy Policji, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów.

Czytaj więcej...