allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

Prezydium W-M ZW

Skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów:

1.            Sławomir Koniuszy – Przewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie

2.            Henryk Kołecki – Wiceprzewodniczący-Skarbnik W-M ZW NSZZ P w Olsztynie

3.            Radosław Rząp – Wiceprzewodniczący-Sekretarz W-M ZW NSZZ P w Olsztynie

4.            Dorota Rak – wiceprzewodnicząca W-M ZW NSZZ P w Olsztynie

5.            Piotr Krupiński – Wiceprzewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie

6.            Zbigniew Przyborowski – Członek Prezydium

7.            Piotr Dzirba – Członek Prezydium

8.            Waldemar Misarko – Członek Prezydium

9.            Mirosław Orłowski – Członek Prezydium