allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

Zagrożenia w pracy policjanta

zagrozenia ikoJak niebezpieczna jest praca w Policji? Jakie zagrożenia czyhają na policjanta na służbie i czy jego zarobek jest adekwatny to tych zagrożeń? Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że praca funkcjonariusza Policji jest niebezpieczna. Zależnie od wykonywanych obowiązków zagrożenia są większe lub mniejsze, ale istnieją.

Nie bez przyczyny policjant korzysta ze zwiększonej ochrony prawnej niż pozostałe osoby w społeczeństwie. Jest to spowodowane większą liczbą niebezpieczeństw, jakie mogą zaistnieć w trakcie lub poza służbą.

Pozwólcie, że podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami, jakie zaobserwowałem podczas mojej kariery zawodowej (nie w Policji), w której to bardzo często miałem kontakt z funkcjonariuszami Policji.

Kolejność wymienianych zagrożeń nie ma większego znaczenia, zresztą na końcu wymieniam największe zagrożenie.

Czynna napaść na funkcjonariusza Policji

Na temat zagrożenia, jakim jest czynna napaść lub naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wyczerpująco mówi artykuł 222 i 223 kodeksu karnego. Jest to niebezpieczeństwo, na które funkcjonariusze muszą zwracać uwagę, przy czym akurat przeciwko niemu są specjalnie szkoleni i mogą wyeliminować je przed jego wystąpieniem – nie zawsze jest taka opcja.

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Art. 223. § 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Informacje związane z atakami na policjantów: http://www.policja.pl

Bezpośredni kontakt z osobami zatrzymanymi

Bardzo istotnym zagrożeniem w pracy policjanta jest wymuszony kontakt z osobami zatrzymanymi. Policjant, który zmuszony jest do interwencji w stosunku do osoby, którą z różnych przyczyn musi zatrzymać, mimowolnie dotyka tej osoby. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w które ma kontakt z krwią osoby zatrzymanej lub osoby, której udziela pomocy.

Z powyższego powodu policjant narażony jest za zarażanie się różnymi zakaźnymi chorobami, w tym:

– gruźlica; – wirusy zapalenia wątroby; – wirusy grypy; – wirusy ospy wietrznej; – wirus HIV; – i inne

Naturalnie istnieją procedury, których zamiarem jest ochrona funkcjonariusza. Zgodnie z tymi procedurami policjant powinien np. zakładać rękawiczki ochronne i itp., lecz niestety nie zniwelują one tego zagrożenia w 100%

Kontakt policjanta ze zwierzętami

Kolejnym zagrożeniem, z jakim borykać muszą się funkcjonariusze są zwierzęta. Prym wiodą tutaj psy, a w szczególności rasy niebezpieczne, których właścicielami niejednokrotnie są niebezpieczne osoby.

Mimo iż to niebezpieczeństwo jest realne, to funkcjonariusze potrafią bardzo dobrze sobie z nim radzić i w większości przypadków ataku np. psa nie dochodzi do uszczerbku na zdrowiu. Bywa też tak, że osoby w stosunku do których policjanci interweniują szczują psy na nich, myśląc że spowoduje to, iż funkcjonariusz odstąpi od zatrzymania.

Przykład takiego sytuacji: http://www.gazetalubuska.pl

Wypadki samochodowe w trakcie akcji

Nie ulega wątpliwości, że funkcjonariusze narażeni są na urazy spowodowane wypadkami samochodowymi. W przypadku podjęcia pościgu za kierowcą, który nie zastosował się do nakazu zatrzymania się policjant ryzykuje swoim zdrowiem i życiem, ponieważ sytuacja na drodze jest wtedy nieprzewidywalna.

Pomówienia i groźby ze strony osób zatrzymanych

Między innymi te zagrożenia wskazał Tomasz Goleniowski z firmy EOD TECH w swoim komentarzu na Fanpage bloga.

Są to trafne spostrzeżenia. Jestem skłonny powiedzieć, że w przypadku tych zagrożeń prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ewentualne skutki po ich wystąpieniu zależą głównie od wyszkolenia funkcjonariusza Policji.

Jeśli policjant bardzo dobrze orientuje się w przepisach i odpowiednio je stosuje to zagrożeniem oraz jego realnością jest bardzo małe. Podobnie jest ze stosowanie gróźb ze strony osób zatrzymanych. Jeśli policjant jest dobrze wyszkolony w aspekcie odpowiedniego reagowania na , to w przypadku ich wystąpienia skutek będzie niewielki.

Śmierć policjanta

Niestety bywa tak, że Policjant ginie na służbie lub poza nią. Jak wynika z informacji podanych na stronie Policja.pl, policjanci ponoszą śmierć głównie poprzez uczestnictwo w wypadku samochodowym, w trakcie dojazdu do interwencji lub w trakcie pościgu. Źródło:  http://www.policja.pl

Zespół stresu pourazowego (PTSD) w Policji

To zagrożenia wskazał Robert Jędrych z firmy Eagle-Med System w swoim komentarzu na Fanpage bloga.

Post-traumatic stress disorder (PTSD), czyli Zespół stresu pourazowego to zaburzenia lękowe, które występują u osób przeżywających traumatyczne wydarzenia w swoim życiu. PTSD dotyczy w głównej mierze służb dbających o nasze bezpieczeństwo, czyli żołnierzy, Policjantów, ratowników i itp.

Policjanci codziennie narażeni są na sytuacje stresujące, których nadmierna ilość może w przyszłości wywołać symptomy PTSD. Jest to jedno z najpoważniejszych zagrożeń czyhających na funkcjonariuszy Policji, ponieważ to ono jest skutkiem m.in. przedwczesnego odejścia ze służby.

Objawy PTSD: – problemy ze snem; – agresywny zachowanie – problemy z koncentracją – wysokim pesymizmem – strach i itp

Dlaczego Policjanci są podatni na PTSD? Główną przyczyną jest brak odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz brak zrumienia społeczności policyjnej. Niestety nadal istnieje przeświadczenie, iż Policjant często korzystający z usług psychologa to słaby Policjant. Nic bardziej mylnego! Policjanci podobnie ja żołnierze powinni regularnie korzystać z pomocy tego właśnie specjalisty po to, aby utrzymać równowagę pomiędzy zdarzeniami w pracy a światem bez tego rodzaju zdarzeń.

Statystyki, jakie przekazuje nam Policja na swojej stronie internetowej mogą sugerować, że Policjanci bardzo szybko wypalają się w swojej pracy. Poniżej prezentuje tylko część statystyk, które pokazują nam, że funkcjonariuszy pracujących pomiędzy 3 a 10 rokiem służby jest ponad 37% a funkcjonariuszy pomiędzy 11 a 15 rokiem służby już tylko ponad 17 procent.

Staż służby w Policji (źródło: www.info.policja.pl):

– do 3 lat – 14,30%

– od 3 do 10 lat – 37,65%

– od 11 do 15 lat – 17,53%

– od 16 do 20 – 15,35%

– od 21 do 30 – 14,57%

– powyżej 30 lat – 0,57%

Źródło: http://bezpiecznypolak.pl

Autor: Tomasz Grabski