allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

I Ogólnopolskie Zawody Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji

od prew ikoW dniach 14-17.06.2015 roku w słupskiej Szkole Policji reprezentacje 17 oddziałów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju rywalizowały o tytuł najlepszego pododdziału prewencji policji. Były to pierwsze tego typu zawody w kraju. Główny cel, jaki przyświecał organizatorom policyjnych zmagań to praktyczne ocenienie i porównanie  umiejętności, sposobu i techniki działań wszystkich pododdziałów zwartych. Ponadto, pod ocenę brano również wiedzę teoretyczną, umiejętności posługiwania się policyjnym środkami łączności oraz kreatywne i stanowcze działania w zainscenizowanych sytuacjach i scenkach praktycznych.

 

W turniejowych zmaganiach udział wzięła także reprezentacja Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, w jej składzie znaleźli się policjanci Plutonu Wsparcia Taktycznego  
oraz I i II Kompanii Prewencji Policji w Olsztynie. Zaszczyt dowodzenia pododdziałem przypadł kom. Wiesławowi Bujakowskiemu, nadzór i kierownictwo przypadło dla podinsp. Andrzeja Parniewicza - Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, natomiast cykl szkoleń i merytoryczne przygotowanie przeprowadził st. asp. Andrzej Łosiewicz – Zespół Szkoleniowy OPP w Olsztynie.

W końcowej klasyfikacji olsztyńska reprezentacja ostatecznie zajęła 10 miejsce, jest to duży sukces, zważywszy na to, iż nasi policjanci nie mieli doświadczenia w tego typu zawodach. Mimo to nasi funkcjonariusze w dwóch konkurencjach byli najlepsi, pokonując nawet zwycięzcę turnieju Oddział Prewencji Policji w Szczecinie. Jedną z wygranych osiągnięto w kategorii film promocyjny. Nasz film „Jacy jesteśmy”, reżyserowany i przygotowany przez mł.asp. Magdalenę Zielińską z Zespołu Organizacji Służby OPP w Olsztynie. Film został pozytywnie przyjęty i oceniony nie tylko przez turniejową komisję ale również przez miejscową młodzież reprezentującą szkóły ponadgimnazjalne o profilu mundurowym.

Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane były konkurencje, pozwoliło na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także było okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji. Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju stanowiło również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań jak również służyło integracji środowiska policyjnego. Należy mieć więc nadzieje, iż zawody tego typu odbywać się będą cyklicznie.

Na uwagę zasługują podziękowania dla wszystkich uczestników zawodów złożone przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, który podkreślił znaczenie zadań jakie na co dzień wykonują policjanci Oddziałów Prewencji Policji w całym kraju. Szczególnie podkreślił ogromną zasługę naszych oddziałów w codziennej służbie.

Nawiązując do tytułu piosenki „Opanowanie, Perfekcja, Profesjonalizm” (tekst  piosenki napisany przez funkcjonariusza służącego w olsztyńskim OPP),  szczególne słowa uznania należą się dwóm olsztyńskim policjantom: sierż. szt. Pawłowi Ziółkowskiemu i st. post. Kamilowi Szpejewskiemu, którzy w czasie wolnym od turniejowych zmagań, na terenie miasta zatrzymali osobę poszukiwaną. Osoba ta najpierw ukryła się w rzece, a następnie w jednym z budynków. Policjanci podjęli pościg i idąc po śladach odnaleźli uciekiniera schowanego pod jednym z samochodów na parkingu.

Wiesław Bujakowski