allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

III Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej „Dla Sebastianka” w Morągu.

3 charytatywny morag iko18 lutego 2017 roku w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Morągu odbył się III Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej „Dla Sebastianka” o Puchar NSZZ Policjantów Komisariatu Policji w Morągu pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie.

Dzięki zaangażowaniu licznych sponsorów, środki pieniężne zebrane z przeprowadzonej licytacji przedmiotów oraz wpisowego wszystkich drużyn w całości zostały przeznaczone na cel charytatywny, a dokładnie pomoc dla wymagającego ciągłej rehabilitacji w związku z komplikacjami okołoporodowymi Sebastiana Zaleskiego, synka naszej koleżanki Doroty Dias — policjantki Komisariatu Policji w Morągu.

Był to najważniejszy cel, jaki przyświecał organizacji tych rozgrywek. Niemniej ważnym celem była również popularyzacja piłki nożnej, podnoszenie sprawności fizycznej oraz wdrażanie zasad fair play.

Organizatorem Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Dla Sebastianka” był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KP w Morągu. Należałoby tu podkreślić wielkie zaangażowanie naszego kolegi Pawła Makowskiego z ZT NSZZ Policjantów KP w Morągu, przy organizacji imprezy. To właśnie Paweł był pomysłodawcą zorganizowania I Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Dla Sebastianka”, którego to odbyła się już III edycja i jak sam powiedział, będą kolejne.

Otwarcia zawodów dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztof Bilicki wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Morągu kom. Markiem Kaszubą oraz Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KP w Morągu Krzysztofem Arciszewskim.

W rywalizacji wzięło udział osiem drużyn, tj. KP w Morągu, KPP w Ostródzie, drużyna Emerytów z KPP Ostródzie, JW w Morągu, PSP w Ostródzie, AŚ w Ostródzie, ZK w Iławie oraz drużyna pod jakże oryginalną nazwą „Elyta”.

Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym” po 16 minut. Łącznie rozegranych zostało 18 meczów.

Klasyfikacja końcowa Turnieju:

I      Zakład Karny w Iławie

II     Jednostka Wojskowa w Morągu

III    Areszt Śledczy w Ostródzie

IV    Komisariat Policji w Morągu

V     Drużyna Emerytów z KPP w Ostródzie

VI    Drużyna „Elyta”

VII   Państwowa Straż Pożarna w Ostródzie

VIII  Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Królem Strzelców został Adam Niedźwiecki reprezentujący Jednostkę Wojskową w Morągu. Najlepszym Zawodnikiem w Turnieju okazał się Rafał Siergiej reprezentujący Areszt Śledczy w Ostródzie. Tytuł najlepszego bramkarza przypadł funkcjonariuszowi Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Iławie — Robertowi Połeć.

Wszystkim uczestnikom zmagań sportowych puchary i dyplomy wręczyli Komendant Komisariatu Policji w Morągu nadkom. Marek Kaszuba, zastępca Burmistrza w Morągu Leszek Biernacki oraz Wiceprzewodniczący W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie Daniel Mądry wraz z Przewodniczącym ZT NSZZ Policjantów w Morągu Krzysztofem Arciszewskim.

Na zakończenie, zarówno Komendant Komisariatu Policji, jak i Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Morągu podziękowali wszystkim uczestnikom za ogromną wolę walki i sportową postawę. Nie obyło się również bez podziękowań kierowanych pod adresem Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, który był jednym spośród kilku sponsorów tegorocznego III Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Morągu.

Daniel Mądry.